5202

SCJ Hopeakiilto 150ml


  • Hopeakiilto sopii puhdistukseen hopealle ja hopeoiduille esineille sekä alpakalle
  • Mikäli hopeaesineissä on kullattuja osia, älä käsittele niitä hopean puhdistusaineella
Pienin tilauskoko:

1 kpl

Jaa suora linkki tähän tuotteeseen

Vaara- ja turvalausekkeet: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion Ärsyttää voimakkaasti silmiä Syttyvä neste ja höyry Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:Hakeudu lääkäriin.